dilluns, 4 de febrer de 2019

ES ROMANS MALLORQUÍ SEGONS MOSSÈN ANTONI MARIA ALCOVER.

 
Las fuentes históricas de la reconquista de Mallorca, 1930.
 
Una de ses meves passions ès empapar-me de sa vertadera història des nostro antiquíssim poble, dedicació que me du a cercar i a trescar pes diferents llibres i documents on a lo llarg des sigles ets autors han dexat plasmat es seu parer i saviesa sobre sa nostra mil.lenària terra. Però aquesta vegada, i com a cosa extraordinària, m'han cridat s'atenció ses declaracions fetes per s'erudit Mossèn Antoni Maria Alcover en es seu llibre publicat a 1930 "Las Fuentes Historicas de la Reconquista de Mallorca"

   Dins dit llibre, més concretament a ses pàgines 13 i 14, Mn. Alcover reconex s'existència d'un romans insular a Mallorca abans de sa conquista duita a terme a 1229 pes jove guerrer Jaume I es Conquistador. Com ès lògic obviaré lo que diu referent a sa repoblació per catalans, ja que aquest ès un tema que du molta coa i no ès lo que realment cercam en aquest article d'avui. 

   Però axò no acaba aquí, ja que aquest bon samarità ademés de reconèxer un romans insular, o siguí un romans mallorquí, també diu que es catalans mos dugueren un dialecte que anomena romans, talment com es que teniem es mallorquins des de feia sigles amb s'anterior dominació romana. Lo que en cristià vol dir que tant mallorquins com catalans provenin d'un matex tronc lingüístic, es llatí, però cadascuna d'elles evolucionada de diferent manera, i més a Mallorca essent una illa. 

Romans mallorquí.


   Ja per acabar mos diu que de sa fusió des romans mallorquí amb so romans duit p'en Jaume I resultà s'idioma mallorquí actual. Afirmació que mos dona sa raó a sa tan extesa teoria de que quan en Jaume I arribà a sa Palomera no hagué de mester cap traductor per xerrar amb n'Ali de sa Palomera, un jove natiu que li donà ses noves sobre ses tropes des Wali, es rei moro de Mallorca, oferint-li s'ajuda per conquistar Mallorca.

Idioma mallorquí.

   Analisades aquestes afirmacions de Mn. Alcover sa pregunta ès, ¿si es catalans anomenen català a sa seva llengo, i si es valencians anomenen valencià a sa seva, per què noltros, es balears, li hem de dir catalana a sa nostra? 


2 comentaris:

  1. Mol interessán, Toni. Te fico enllás a la meua web del chapurriau.

    ResponElimina
  2. I si nomenan català an es mallorqui, no podriam nomenar occità an es català? No son totes llenguas romances? No pertenyian, per enfeudament, els comptats de lo que avui es Catalunya al rei de França?. Es molt facil dir que tot és català, fins i tot diuen que en Ramon Llull era català. I em Rafael Nadal, també.

    ResponElimina

ES ROMANS MALLORQUÍ SEGONS MOSSÈN ANTONI MARIA ALCOVER.

  Las fuentes históricas de la reconquista de Mallorca, 1930.   Una de ses meves passions ès empapar-me de sa vertadera història des...